на заміщеннявакантної посади директораРудської гімназії  с.РудкаДунаєвецького району Хмельницькоїобласті, щознаходиться за адресоювул. Першого травня,7 с.РудкаДунаєвецького районуХмельницькоїобласті

 

У зв’язку з закінченням контракту директораРудської гімназії с.РудкаДунаєвецького району Хмельницької Смотрицька селищна рада оголошує конкурс на вищевказану вакансію.

            До участі у конкурсі запрошуються особи, які відповідають таким вимогам:

громадянин України;

вільне володіння державною мовою;

вища педагогічна освіта на рівні спеціаліста або магістра;

стаж педагогічної роботи не менше 3 років;

високі моральні якості та організаторські здібності, стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

  • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно доЗакону України «Про захист персональних даних» ;
  • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
  • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
  • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
  • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
  • довідку про відсутність судимості;
  • медичну довідку;
  • копії сертифікатів про обов’язкове проходження педагогічними працівниками психіатричного та наркологічного огляду
  • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
  • перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Оплата праці : посадовий оклад , відповідно до законодавства

Документипретендентівприймаються до 27.08.2019 року за адресою32423вул.Героїв Небесної,8 смт.Смотрич Дунаєвецького району Хмельницькоїобласті

Телефон для довідок(03858)  2-10-34   Пекарський Олег Вікторович – заступник Смотрицького селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету

Звертаємо увагу кандидатів, конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації  державної політики  у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»  на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р.;

- перевіркипрофесійних компетентностей, щовідбувається шляхом письмовоговирішенняситуаційногозавдання;

- публічної та відкритоїпрезентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу  загальноїсередньоїосвіти на 2 роки або на 6 років (на 2 роки – для особи, яка претендує на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше), а такожнаданнявідповідей на запитаннячленівконкурсноїкомісіїщодопроведеноїпрезентації.

 

Дату та місце початку конкурсного відбору учасникам конкурсу буде повідомлено додатково.