Рішення селищної ради №3-45/2024 «Про внесення змін до рішення шостої сесії селищної ради VІІ скликання від 30.07.2018 року «Про затвердження Положень про структурні підрозділи Смотрицької селищної ради» (зі змінами)»

 • 10
Скликання: VIII
Сесія / комісія: 45
Тип документу: Рішення селищної ради
Дата: 30.05.2024
Автор: Бавровська Л.В.
Номер документу: 3-45/2024
Назва документу: Про внесення змін до рішення шостої сесії селищної ради VІІ скликання від 30.07.2018 року «Про затвердження Положень про структурні підрозділи Смотрицької селищної ради» (зі змінами)

СМОТРИЦЬКА  СЕЛИЩНА РАДА

КАМ ‘ЯНЕЦЬ - ПОДІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ  ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

VIІI  скликання

 РІШЕННЯ

СОРОК  П’ЯТОЇ  ( ПОЗАЧЕРГОВОЇ )  СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ  РАДИ

30 травня  2024 р.                                     Смотрич                                        № 3-45/2024

 

Про  внесення  змін до  рішення  шостої  сесії   селищної  ради VІІ  скликання  від 30.07.2018 року «Про затвердження Положень  про структурні підрозділи Смотрицької  селищної ради» (зі змінами)

 

 

            Відповідно   статті 26,  частини 4 статті 54 Закону України « Про місцеве  самоврядування в  Україні», враховуючи пропозиції спільного засідання  постійних  комісій від 30.05.2024 року, селищна  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Внести зміни  до рішення шостої  сесії   селищної  ради VІІ  скликання  від 30.07.2018 року «Про затвердження Положень  про структурні підрозділи Смотрицької  селищної ради» (зі змінами) , а саме:

-пункт 1 підпункт 1.7 рішення «Положення про відділ  освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту , соціального захисту населення  апарату виконавчого комітету   Смотрицької  селищної  ради (зі  змінами) викласти у новій  редакції (додається).

2.Контроль   за виконанням даного рішення покласти на комісію   з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, зв’язків з виконавчими структурами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян та засобами масової інформації (голова комісії Василь Карпович).

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                                    Ігор ЯЛОХА

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням шостої сесії

селищної ради

від 30.07.2018р.№ 4-6/2018

 

                                                                                                (нова  редакція  від 30.05.2024р.)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту апарату виконавчого комітету Смотрицької селищної ради

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту апарату виконавчого комітету Смотрицької селищної ради (далі - Відділ) утворюється Смотрицькою селищною радою та є її структурним підрозділом та не має статусу юридичної особи.

Відділ знаходиться за адресою: смт.Смотрич, вул..Героїв Небесної Сотні,8.

  1. Відділ підзвітний і підконтрольний Смотрицькій селищній раді, підпорядкований її виконавчому комітету та селищному голові.
  2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про  культуру», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про фізичну культуру і спорт», «Про основні засади молодіжної політики», «Про охорону культурної спадщини», актами Президента України, постановами Верховної ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими законами України та нормативно-правовими актами, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, а також цим Положенням.
  3. Посадові обов'язки працівників Відділу розробляються та підписуються начальником Відділу, а посадові обов'язки начальника Відділу підписуються секретарем ради і затверджуються селищним головою.
  4. Працівники Відділу утримуються за рахунок коштів селищного бюджету.
  5. На працівників Відділу поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ:
  1. «ОСВІТА»:

2.1.1.Здійснює реалізацію державної політики та політики Смотрицької селищної ради у сфері освіти та забезпечення якості освіти на території громади.

2.1.2. Бере участь у створенні рівних та доступних умови для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, соціального захисту, охорони здоров’я, життя та захисту прав учасників освітнього процесу в закладах освіти громади.

2.1.3. Здійснює організаційно-методичний супровід та координацію роботи з питань дотримання державних стандартів, актів законодавства з питань освіти і науки, виконання закладами освіти громади державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

2.1.4. Сприяє вдосконаленню професійної кваліфікації педагогічних працівників, координує питання підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників закладів освіти громади. 2.1.5.Вивчає потребу щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, які є комунальною власністю Смотрицької селищної ради.

2.1.6. Готує проекти розпорядчих актів Смотрицької селищної ради, її виконавчих органів і селищного голови, у тому числі нормативного характеру, рішень сесії та виконавчого комітету селищної ради,що стосується питань освіти.

2.1.7. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в освітніх закладах і установах освіти.

2.1.8. Розробляє i подає на розгляд Смотрицької селищної  ради   пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти,.

2.1.9. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

2.1.10. Аналізує діяльність закладів освіти, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, розробляє та організовує виконання селищних програм відповідно до компетенції Відділу.

2.1.11. Сприяє повноцінній інтеграції в освітній процес дітей з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання.

2.1.12. Організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів, вносить пропозиції до Смотрицької селищної ради щодо організації бюджетного харчування дітей пільгових категорій.

2.1.13. Координує роботу щодо щорічних медичних оглядів учнів (вихованців), працівників закладів освіти.

2.1.14. Координує роботу, пов’язану із здійсненням в освітніх закладах професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя.

2.1.15. Сприяє запобіганню випадків боулінгу, бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх в освітніх закладах, насильства у сім’ї, учнівському колективі.

2.1.16. Вносить пропозиції щодо розроблення маршрутів руху шкільних автобусів.

2.1.17.Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції у дошкільних, навчальних закладах, закладах культури, охорони здоров’я  та спорту виконавчого комітету Смотрицької селищної територіальної громади.

2.1.18. Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

2.1.19. Організовує та бере участь у проведенні олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня здобувачів освіти. 

2.1.20. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.

2.1.21. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників освітнього процесу.

2.1.22. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних їх атестації, сертифікації  відповідно вимог чинного законодавства.

2.1.23. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

2.1.24. Організовує підготовку освітніх закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період.

2.1.25. Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарного регламенту в закладах освіти  та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.

2.1.25. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.

 

 2.2. ОХОРОННА ЗДОРОВ₴Я:

2.2.1 Створення умов для розвитку місцевих програм з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та реалізації її заходів.

2.2.2. Забезпечення в межах наданих повноважень безоплатності та доступності медицини на території громади, якості медичної допомоги, створення належних умов в закладах охорони здоров’я для перебування в них хворих та роботи персоналу.

2.2.3. Здійснення заходів щодо розвитку профілактичного напрямку в охороні здоров’я, формуванню здорового способу життя, забезпеченню високого рівня працездатності та довголіття;

2.2.4. Контроль за дотриманням законодавства в галузі охорони здоров’я, стандартів лікування та соціальних нормативів надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я.

2.2.5. Забезпечувати пропаганду здорового способу життя серед населення.

2.2.6. Вивчати та аналізувати стан здоров’я населення, розробляти та здійснювати заходи щодо профілактики захворювань, зниження захворюваності, інвалідності, смертності.

2.2.7. Здійснення заходів по запобіганню, локалізації та ліквідації масових інфекційних захворювань;

2.2.8. Сприяння роботі товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я;

2.2.9. Здійснює контроль за організацією медичної допомоги громадянам, дітям та матерям, за станом здоров’я дітей у дитячих дошкільних та навчальних закладах міста, за оздоровленням, фізичним та гігієнічним вихованням.

2.2.10. Вживає заходи щодо поліпшення медичного обслуговування інвалідів, людей похилого віку, що потребують обслуговування вдома.

2.2.11. Організовує систематичне обстеження (диспансеризацію) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, осіб, евакуйованих і відселених із зон відчуження.

2.2.12. Організовує та контролює реалізацію заходів, спрямованих на профілактику соціально небезпечних захворювань (туберкульозу, ВІЛ-інфекції тощо.).

2.2.13. Здійснює спільно з іншими відділами селищної ради необхідні заходи щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій та своєчасно інформує про них населення.

2.2.14. Організовує та контролює в межах наданих повноважень проведення закладами охорони здоров’я громади профілактичних та протиепідемічних заходів, проведення медичних оглядів і обстежень, профілактичних щеплень, гігієнічного виховання та навчання громадян, інших заходів, передбачених санітарно-гігієнічними та санітарно-епідеміологічними правилами і нормами.

2.2.15. Забезпечує спільно з іншими відділами селищної ради реалізацію державної політики у сфері охорони материнства та дитинства, виконання галузевих та регіональних програм, розроблення і здійснення контролю за поліпшенням становища дітей.

2.2.16. Сприяє розвитку всіх видів медичного обслуговування в закладах охорони здоров’я, які проводять господарську діяльність з медичної практики.

2.2.17. Організовує та контролює надання медичної допомоги пільговим категоріям населення відповідно до чинного законодавства.

 

 

2.3. «КУЛЬТУРА ТА ОХОРОННА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ, МОЛОДЬ ТА СПОРТ»:

2.3.1. Здійснює реалізацію державної політики та політики Смотрицької селищної ради в сферах культури, молоді, спорту.

2.3.2. Надає населенню якісні послуги в сфері культури, фізичної культури і спорту.

2.3.3. Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового

забезпечення комунальних закладів культурної, фізкультурно - спортивної спрямованості.

2.3.4. Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя та

співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами

фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового

способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом жителів

Смотрицької селищної територіальної громади.

2.3.5. Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для

зайняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців Смотрицької

територіальної громади.

2.3.6. Забезпечує розвиток мережі комунальних закладів та координує діяльність підвідомчих організацій, які забезпечують умови для заняття фізичною культурою та спортом.

2.3.7. Формує конкурентно-спроможне мистецьке середовище шляхом створення власного

мистецького продукту, розробляє, визначає перспективи і напрямки розвитку, зміст

спеціальної освіти в галузі культури, співпрацює з міжнародними проектами і творчими

організаціями.

2.3.8. Здійснює заходи щодо створення умов для відродження розвитку культури української нації, культурної самобутності місцевих національних меншин, різноманітних видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх промислів та ремесел. Реалізує повноваження органів виконавчої влади у сфері збереження та використання культурної спадщини.

2.3.9. Забезпечує формування календарних планів спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів  управління з питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації.

2.3.10. Організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств

населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей і

молоді. Розробляє і подає на розгляд Смотрицької селищної ради пропозиції до проектів

фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення

заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту.

2.3.11. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток фізичної

культури та спорту в територіальній громаді. Організовує з цією метою збирання та

опрацювання інформації і формування банку даних.

2.3.12. Аналізує стан культури та спорту, роботи з молоддю на території Смотрицької  селищної ради.

2.3.13. Сприяє розширенню діяльності дитячих, молодіжних, спортивних, мистецьких

організацій, творчих об’єднань, товариств.

2.3.14. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в

грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

2.3.15. Сприяє здійсненню відповідно до законодавства координації та контролю за  

діяльністю бібліотек, клубних закладів та охорони культурної спадщини.

2.3.16. Сприяє комплектуванню та оновленню фондів бібліотек, організації виставок, народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини.

2.3.17. Подає пропозиції органу охорони культурної спадщини вищого рівня про занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, внесення змін до нього та про занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України;

2.3.18.  Забезпечує юридичним і фізичним особам доступ до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надає інформацію щодо програм та проектів будь-яких змін у зонах охорони пам'яток та в історичних ареалах населених місць;

2.3.19.  Здійснює забезпечення дотримання режиму використання пам'яток місцевого значення, їх територій, зон охорони;

2.3.20.  Забезпечує захист об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

2.3.21. Організовує розроблення відповідних програм охорони культурної спадщини;

2.3.22.  Надає висновки щодо відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам'ятках місцевого значення, історико-культурних заповідних територіях та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитися на стані об'єктів культурної спадщини;

2.3.23. Організовує відповідні охоронні заходів щодо пам'яток місцевого значення та їх територій у разі виникнення загрози їх пошкодження або руйнування внаслідок дії природних факторів чи проведення будь-яких робіт;

2.3.24. Готує розпорядження щодо охорони пам'яток місцевого значення, припинення робіт на цих пам'ятках, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених цим Законом дозволів або з відхиленням від них;

2.3.25. Організовує надання висновків щодо відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

2.3.26.  Забезпечує укладання охоронних договорів на пам'ятки в межах повноважень, делегованих органом охорони культурної спадщини вищого рівня відповідно до закону;

2.3.27. Забезпечує в установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках або в межах їх територій;

2.3.28.  Здійснює підготовку пропозицій та проектів розпоряджень щодо проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об'єктів культурної спадщини, відповідного використання пам'яток та подання їх на розгляд відповідному органу виконавчої влади;

2.3.29. Популяризація справи охорони культурної спадщини на відповідній території, організація науково-методичної, експозиційно-виставкової та видавничої діяльності у цій сфері;

2.3.30.  Сприяє виконання функції замовника, укладення з цією метою контрактів на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об'єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

2.3.17. Готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку;

2.3.19. Здійснює погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України;

2.3.20.  Здійснює інформування органів охорони культурної спадщини вищого рівня про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам'яток, що знаходяться на території селищної ради;

2.3.21.  Приймає участь в організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері охорони культурної спадщини;

2.3.17. Організовує  дослідження об'єктів культурної спадщини, які потребують рятівних робіт;

2.3.18. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань

 1. ПРАВАВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА ВІДДІЛУ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

3.1. Скликає конференції педагогічних працівників, проводить семінари, наради керівників закладів освіти,  культури, охорони здоров’я з питань, що належать до його компетенції .

3.2. Вносить Смотрицькій селищній раді пропозиції щодо фінансування навчальних закладів освіти, культури,  охорони здоров’я, бере безпосередню участь у формуванні бюджету відповідних галузей.

3.3. Вносить Смотрицькій селищній раді пропозиції з питань культурної політики, будівництва, створення, реорганізації та ліквідації закладів культури, що відносяться до комунальної власності.

3.4. Під час виконання покладених завдань  та повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами Смотрицької селищної ради територіальної громади та виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

3.6. Здійснює керівництво за діяльністю Відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу                                   

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

 

            4.1.Керівником Відділу є начальник Відділу, який підпорядковується та є підзвітним

            селищному голові.

            4.2.Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади, відповідно до ЗУ

            «Про службу в органах місцевого самоврядування», законодавства про працю з

            урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня селищним головою.

            4.3.Працівники Відділу, призначаються на посаду розпорядженням селищного голови за

            рекомендацією конкурсної комісії селищної ради чи за іншою процедурою, передбаченою

            законодавством України, та звільняються з посади розпорядженням селищного голови

            відповідно до чинного законодавства України.

            4.4.У разі тимчасової відсутності начальника Відділу (відрядження, відпустки, тимчасової

           втрати працездатності тощо) виконання його обов’язків покладається на головного

           спеціаліста Відділу, а у разі відсутності головного спеціаліста Відділу, відповідно до

           розпорядження селищного голови – на іншого працівника Відділу.

    4.5.Положення про Відділ затверджується рішенням селищної ради.

 

 

 

 

 

 

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

 

        5.1.Персональну відповідальність за роботу Відділу та належне здійснення покладених на

        нього завдань та функцій несе начальник Відділу.

        5.2.Працівники Відділу можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної

        та інших видів відповідальності у випадках та у порядку, передбачених чинним      

        законодавством України.

        5.3.Працівники несуть відповідальність за своєчасне та належне виконання обов’язків,

        передбачених даним Положенням і посадовими інструкціями, в порядку, визначеним чинним   

        законодавством.

 

 

 1.  ВЗАЄМОДІЯ ПРАЦІВНИКІВ ВІДІІЛУ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

 

 6.1.Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами селищної ради, підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

       7.1.Припинення діяльності  Відділу здійснюється за рішенням Смотрицької селищної ради

       відповідно до вимог чинного законодавства України.

       7.2.Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду

       питань у Смотрицькій селищній раді, передбаченої Регламентом роботи Смотрицької      

       селищної ради. 

 

 

  Секретар селищної ради                                                                  Людмила БАВРОВСЬКА