І. Види декларацій та порядок їх подання

ІІ. Суб’єкти декларування

ІІІ. Члени сім’ї суб’єкта декларування

IV. Загальні положення щодо відображення відомостей про об’єкти декларування

V. Об’єкти нерухомості

VІ. Об’єкти незавершеного будівництва

VІІ. Рухоме майно (крім транспортних засобів)

VІІІ. Транспортні засоби

ІХ. Цінні папери

Х. Корпоративні права

ХІ. Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї

ХІІ. Нематеріальні активи

ХІІІ. Доходи, у тому числі подарунки

ХІV. Грошові активи

XV. Банківські та інші фінансові установи

XVІ. Фінансові зобов’язання

XVІІ. Видатки та правочини

XVІІІ. Робота за сумісництвом

XIX. Членство в організаціях та їхніх органах

ХХ. Особливості декларування окремих категорій осіб (військовослужбовців, працівників СБУ)

ХХІ. Особливості декларування в окремих ситуаціях

ХХІІ. Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (ПСЗ)

ХХІІІ. Повідомлення про відкриття валютного рахунка (ПВВР)

ХХІV. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю

Гід державних послуг. Банер