Призначення (обрання) на посаду в органах місцевого самоврядування

 

Після виконання працівником та органом усіх визначених законодавством процедур здійснюється призначення особи на посаду в орган місцевого самоврядування.

Голова обласної, районної, районної у місті ради обирається відповідною радою з числа її депутатів шляхом таємного голосування Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 55); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (стаття 10)

Заступник голови обласної, районної, районної у місті ради обирається відповідною радою з числа її депутатів шляхом таємного голосування Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 56); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (стаття 10)

Керівник секретаріату (керуючий справами) районної, обласної ради, керуючий справами виконавчого апарату обласної і районної рад призначається відповідно головою районної, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (стаття 10)

Заступники сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради затверджується відповідною радою за пропозицією сільського, селищного, міського голови Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Секретар сільської, селищної, міської ради обирається за пропозицією сільського, селищного, міського голови відповідною радою з числа її депутатів Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 50); Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (стаття 10)

Керівники відділів, управлінь та інші працівники органів місцевого самоврядування призначаються відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (стаття 10)

Відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» голови районних, районних у містах, обласних рад, Київський та Севастопольський міський голова та міські голови (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) мають право самостійно (без конкурсу) добирати та приймати на службу своїх помічників, радників (патронатну службу). Працівники патронатної служби є посадовими особами місцевого самоврядування.

 

Призначення осіб на посади в органи місцевого самоврядування у період дії воєнного стану

У період дії воєнного стану особи призначаються на посади в органах місцевого самоврядування сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, без конкурсного відбору.

         Закон України від 12 травня 2022 року №2259-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», вносить зміни, зокрема, до Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Наразі, згідно із частиною дев'ятою статті 9 Закону України від 12 травня 2015 року №389-VIII «Про правовий режим воєнного стану» (далі - Закон №389-VIII), у період дії воєнного стану сільський, селищний, міський голова може призначати осіб на посади та звільняти з посад в органах місцевого самоврядування, керівників комунальних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління відповідного органу місцевого самоврядування, у порядку, визначеному частинами п'ятою, шостою статті 10 цього Закону.

Частиною п'ятою статті 10 Закону №389-VIII встановлено, що у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби, посади в о органах місцевого - самоврядування, посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, комунальних підприємств, установ, організацій керівником державної служби або суб'єктом призначення, сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

Згідно з частиною шостою статті 10 Закону №389-VIII, особа, яка претендує на зайняття політичної посади, посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівника суб'єкта господарювання державного сектору економіки, посади керівника комунального підприємства, установи, організації, у період дії воєнного стану не подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачену Законом України «Про запобігання корупції», та документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Враховуючи вищевикладене, відповідно до Закону №389-VIII, особа, яка виявила бажання працювати в органі місцевого самоврядування, має подати до такого органу заяву, заповнену особову картку встановленого зразка та документи, що підтверджують наявність у неї громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

Законом України від 18 січня 2001 року №2235-ІІІ «Про громадянство України» визначено документи, які підтверджують громадянство України, а саме:

  • паспорт громадянина України;
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • тимчасове посвідчення громадянина України;
  • дипломатичний паспорт;
  • службовий паспорт;
  • посвідчення особи моряка;
  • посвідчення члена екіпажу;
  • посвідчення особи на повернення в Україну.

Відповідність освіти, на думку НАДС, можливо підтвердити наявністю відповідного диплому, а досвід роботи - за допомогою трудової книжки, архівних довідок тощо.

Отже, у період дії воєнного стану особи призначаються на посади в органах місцевого самоврядування сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, без конкурсного відбору та відповідно до абзацу другого частини п'ятої статті 10 Закону №389-VIII, посадові особи місцевого самоврядування, призначені у період дії воєнного стану без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, не можуть бути переведені на посади в органах місцевого самоврядування.

Гід державних послуг. Банер