СМОТРИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ  СПЕЦІАЛІСТА  I  КАТЕГОРІЇ  ВІДДІЛУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО  ОБЛІКУ

До участі в конкурсі запрошуються особи, які відповідають таким вимогам:

-  громадянство України;

- повна вища фінансово-економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр;

- стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на державній службі не менше 2-х років або досвід роботи за фахом на посадах інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше п’яти років;

- знання діючого законодавства України професійного спрямування;

-  вільне володіння державною мовою;

-  вільне користування  комп’ютером   та основними програмними засобами;

- необхідні професійні ділові якості та знання ділової етики.

 

До конкурсної комісії подаються такі документи

 1. Заяву про участь у конкурсі.
 2. Заяву про надання згоди кандидата на обробку його персональних даних
 3. Заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками.
 4. Резюме довільної форми.
 5. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня.
 6. Копію документа, який посвідчує особу та реєстраційної картки платника податків.
 7. Копію трудової книжки.
 8. Копію документу, що засвідчує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту).
 9. Копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).
 10. Дві фотокартки розміром 4x6 см.
 11. Довідку про допуск до державної таємниці (у разі наявності);

11.  На сайті Національного агентства з питань запобігання корупції необхідно заповнити електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру) за минулий рік за формою, відповідно до Закону України «Про запобігання  корупції».

Особи, які працюють в селищній раді, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

Під час проведення конкурсу кандидати складають іспит

Документи приймаються протягом 30 днів із дня публікації оголошення до 11.06.2022 року включно. Звертатися за адресою: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н. смт.Смотрич, вул.Героїв Небесної Сотні, 8. (Додаткова інформація надається кадровою службою за телефоном 0983232327).

 

Гід державних послуг. Банер