СМОТРИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ  ВАКАНТНИХ  ПОСАД  ПОСАДОВИХ  ОСІБ МІСЦЕВОГО  САМОВРЯДУВАННЯ:

  • начальника земельно-архітектурного відділу Смотрицької селищної ради

-   громадянство України;

- повна вища землевпорядна або юридична освіта  за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

-  стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 3 років

-  вільне володіння державною мовою;

-  вільне користування  комп’ютером   та основними програмними засобами;

-  робота з великими обсягами інформації;

- системні знання в області чинного законодавства, зокрема: Конституції України; законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, “Про запобігання корупції” та інших законів України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших підзаконних нормативно-правових актів, що стосуються відповідної сфери управління, а саме у сфері містобудування, архітектури, землевпорядкування.

- необхідні професійні ділові якості та знання ділової етики.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

  1. Письмова заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби.
  2. Заява про надання згоди кандидата на обробку його персональних даних
  3. Заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками.
  4. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня.
  5. Копія документа, який посвідчує особу та реєстраційної картки платника податків.
  6. Копія трудової книжки.
  7. Копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).
  8. Дві фотокартки розміром 4x6 см.
  9. Довідка про допуск до державної таємниці (у разі наявності);

10. Попередження про обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби.

11.  На сайті Національного агентства з питань запобігання корупції необхідно заповнити електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру) за минулий рік за формою, відповідно до Закону України «Про запобігання  корупції».

Особи, які працюють в селищній раді, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

Документи приймаються протягом 30 днів із дня публікації оголошення до 24.12.2021 року включно. Звертатися за адресою: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н. смт.Смотрич, вул.Героїв Небесної Сотні, 8. (Додаткова інформація надається кадровою службою за телефоном 0983232327)

Гід державних послуг. Банер