ПЕРЕЛІК адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Смотрицької селищної ради

 

СМОТРИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ДУНАЄВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

VII скликання

РІШЕННЯ

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТОЇ ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

     12 серпня 2020р.                             Смотрич                                     № 2-29/2020

 

Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Смотрицької селищної ради

 

Відповідно до статті 25, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги»,  розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Смотрицької селищної ради (додаток1).

2.Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються через віддалені робочі місця адміністраторів Центру надання адміністративних послуг Смотрицької селищної ради (додаток2).

3.Суб’єктам надання адміністративних послуг розробити та подати на затвердження селищному голові відповідні інформаційні та технологічні картки.

4.Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, зв’язків з виконавчими структурами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян та засобами масової інформації (голова комісії Білий С.О.)

 

Селищний голова                                                                            Людмила ПЕЛИХ

 

 

                                          Додаток  

                                                                           до проєкту рішення двадцять  дев’ятої 

                                                                  позачергової  сесії VІІ скликання 

                                                              від 12.08.2020р. № 2-29/2020

 

ПЕРЕЛІК

адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Смотрицької селищної ради

 

 

№ п/п

Номер послуги

Назва адміністративної послуги

Законодавчі акти України, якими передбачено надання адміністративної послуги

  1. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ–ПІДПРИЄМЦІВ

1.

01/01

Державна реєстрація юридичної особи

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”

2.

01/02

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи

3.

01/03

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту

4.

01/04

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі установчого документа

5.

01/05

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

6.

01/06

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи

7.

01/07

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи

8.

01/08

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи

9.

01/09

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора

10.

01/10

Державна реєстрація припинення юридичної особи  в результаті її ліквідації

11.

01/11

Державна реєстрація припинення юридичної особи  в результаті її реорганізації

12.

01/12

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи

13.

01/13

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

14.

01/14

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи

15.

01/15

Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

16.

01/16

Державна реєстрація фізичної особи – підприємця

17.

01/17

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу - підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

18.

01/18

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

19.

01/19

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця

20

01/20

Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, копії документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, фізичної особи - підприємця)

 

02. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

21.

02/01

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”

22.

02/02

Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно

23.

02/03

Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна

24.

02/04

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

25.

02/05

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

26.

02/06

Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

27.

02/07

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

28.

02/08

Скасування рішення державного реєстратора

29.

02/09

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

30.

02/10

Заборона вчинення реєстраційних дій

 

03. ПАСПОРТНІ ПОСЛУГИ (ВКЛЕЮВАННЯ ФОТОКАРТКИ)

31.

03/01

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

Постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-ХII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”

 

04. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

32.

04/01

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеною органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельний кодекс України,

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

 

33.

04/02

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

34.

04/03

Державна реєстрація обмежень у використанні земель, з видачею витягу

35.

04/04

Державна реєстрація земельної ділянки, з видачею витягу з Державного земельного кадастру

36.

04/05

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

37.

04/06

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

38.

04/07

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

39.

04/08

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

40.

04/09

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до місцевого фонду документації із землеустрою

41.

04/10

Видача довідки з державної статистичної звітності з кількісного обліку земель про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

42.

04/11  

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

43.

04/12

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

44.

04/13

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

45.

05/14

Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

46.

05/15

Внесення до державного земельного кадастру  відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, з видачею витягу

47.

05/16

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Закон України “Про оцінку земель”

 

05. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

48.

05/01

Державна реєстрація народження

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»

49.

05/02

Державна реєстрація смерті                 

50.

05/03

Державна реєстрація шлюбу

 

                        06. ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

51.

06/01

Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

Закон України “Про житлово-комунальні послуги”

52.

06/02

Надання пільги на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу

Бюджетний кодекс України

53.

06/03

Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме

Сімейний кодекс України

54.

06/04

Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”

Закон України “Про почесні звання України”

55.

06/05

Прийняття рішення щодо соціального обслуговування особи (надання соціальних послуг)

Закон України “Про соціальні послуги”

56.

06/06

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”

57.

06/07

Надання державної допомоги:

1) у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

2) при народженні дитини

3) при усиновленні дитини

4) на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

5) на дітей одиноким матерям

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”

58.

06/08

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”

59.

06/09

Надання надбавки на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами

60.

06/10

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”

61.

06/11

Надання державної соціальної допомоги  по догляду

62.

06/12

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом I групи або за особою, яка досягла 80-річного віку

Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”

63.

06/13

Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”

64.

06/14

Призначення одноразової грошової/ матеріальної допомоги інвалідам та дітям-інвалідам

Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”

65.

06/15

Призначення одноразової компенсації:

1) сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

2) дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;

3) батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

66.

06/16

Призначення грошової компенсації:

1) вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад інвалідам війни та прирівняним до них особам

2) інвалідам замість санаторно-курортної путівки

3) вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спінального профілю) і назад особам, які супроводжують інвалідів I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку

4) вартості самостійного санаторно-курортного лікування інвалідів

5) замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”, Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

 

07. ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

67.

07/01

Надання згоди на передачу земельних ділянок в оренду, суборенду

Земельний кодекс України

68.

07/02

Поновлення дії договорів оренди земельних ділянок

Закон України «Про оренду землі»

69.

07/03

Про вилучення з користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення

Земельний кодекс України

70.

07/04

Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі її в оренду

71.

07/05

Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі її в постійне користування

72.

07/06

Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі її у власність.

73.

07/07

Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки

74.

07/08

Надання дозволу на продаж земельних ділянок

75.

07/09

Про затвердження документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок та передачу їх у власність

76.

07/10

Надання громадянам дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі їх у власність

77.

07/11

Затвердження проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі їх у власність, оренду або постійне користування

78.

07/12

Внесення змін до рішень сесії ради з земельних питань (у зв’язку з допущеною помилкою)

 

08. ПОСЛУГИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

79.

08/01

Видалення зелених насаджень на території Смотрицької селищної ради

Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1045

80.

08/02

Взяття громадян на квартирний облік за місцем проживання

Житловий кодекс України,  Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджені  постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради   від 11 грудня 1984 р. N 470

81.

08/03

Погодження режиму роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

82.

08/04

Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Закон України “Про рекламу”

83.

08/05

Надання матеріальної допомоги громадянам

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

84.

08/06

Надання допомоги на поховання деяких категорій громадян

85.

08/07

Видача довідки про склад сім’ї, надання інформації про зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»,

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

 

09. РЕЄСТРАЦІЯ / ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

86.

09/01

Реєстрація місця проживання особи

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»

87.

09/02

Зняття з реєстрації місця проживання особи

88.

09/03

Реєстрація місця перебування особи

89.

09/04

Видача довідки про реєстрацію місця проживання

90.

09/05

Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання

91.

09/06

Внесення відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання / перебування

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

92.

09/07

Внесення змін до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання / перебування особи (у разі внесення під час реєстрації помилкових відомостей про особу)

 

10. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

93.

10/01

Посвідчення заповітів

Закон України «Про нотаріат», наказ Міністерства юстиції України
11.11.2011  № 3306/5 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування»

94.

10/02

Видача дублікатів нотаріально-посвідчених документів

95.

10/03

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них

96.

10/04

Засвідчення справжності підпису на документах

97.

10/05

Посвідчення довіреностей

Цивільний кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року № 419 «Про порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених»

98.

10/06

Видача довідки про реєстрацію / останнє місце проживання спадкодавця (довідка для оформлення спадщини)

Закон України «Про нотаріат», наказ Міністерстві юстиції України від 11.11.2011 р. №3306/5 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 14.11.2011 р. за №1298/20036

 

11. ПОСЛУГИ У СФЕРІ ПЕНІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

99.

11/01

Призначення (перерахунок) пенсій

Закон України «Про пенсійне забезпечення»,

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

100.

11/02

Видача пенсійного посвідчення

Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»,

Постанова правління Пенсійного фонду України від 03.11.2017  № 26-1 «Про порядок оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії»

101.

11/03

Видача довідок:

- про розмір пенсії;

- про перебування на обліку;

- про заробітну плату за формою ОК-5 (ОК-2, ОК-7)

Закон України «Про пенсійне забезпечення», Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

102.

11/04

Надання допомоги на поховання

103.

11/05

Переведення пенсії за новим місцем проживання

104.

11/06

Зміна способу виплати пенсії

 

Секретар селищної ради                                                            Людмила БАВРОВСЬКА 

 

                                               Додаток 2

                до проєкту рішення двадцять  дев’ятої 

                                                                               позачергової  сесії VІІ скликання 

                                                                           від 12.08.2020р. № 2-29/2020

 

ПЕРЕЛІК

адміністративних послуг, які надаються через віддалені робочі місця адміністраторів Центру надання адміністративних послуг Смотрицької селищної ради

 

№ п/п

Номер послуги

Назва адміністративної послуги

Законодавчі акти України, якими передбачено надання адміністративної послуги

 

01. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

01.

02/01

Державна реєстрація народження

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»

02.

02/02

Державна реєстрація смерті                 

03.

02/03

Державна реєстрація шлюбу

 

03. ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

04.

03/01

Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

Закон України “Про житлово-комунальні послуги”

05.

03/02

Надання пільги на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу

Бюджетний кодекс України

06.

03/03

Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме

Сімейний кодекс України

07.

03/04

Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”

Закон України “Про почесні звання України”

08.

03/05

Прийняття рішення щодо соціального обслуговування особи (надання соціальних послуг)

Закон України “Про соціальні послуги”

09.

03/06

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”

10.

03/07

Надання державної допомоги:

1) у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

2) при народженні дитини

3) при усиновленні дитини

4) на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

5) на дітей одиноким матерям

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”

11.

03/08

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”

12.

03/09

Надання надбавки на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами

13.

03/10

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”

14.

03/11

Надання державної соціальної допомоги на догляд

15.

03/12

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом I групи або за особою, яка досягла 80-річного віку

Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”

16.

03/13

Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”

17.

03/14

Призначення одноразової грошової/ матеріальної допомоги інвалідам та дітям-інвалідам

Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”

18.

03/15

Призначення одноразової компенсації:

1) сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

2) дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;

3) батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

19.

03/16

Призначення грошової компенсації:

1) вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад інвалідам війни та прирівняним до них особам

2) інвалідам замість санаторно-курортної путівки

3) вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спінального профілю) і назад особам, які супроводжують інвалідів I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку

4) вартості самостійного санаторно-курортного лікування інвалідів

5) замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”, Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

 

04. ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

20.

04/01

Надання згоди на передачу земельних ділянок в оренду, суборенду

Земельний кодекс України

21.

04/02

Поновлення дії договорів оренди земельних ділянок

Закон України «Про оренду землі»

22.

04/03

Про вилучення з користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення

Земельний кодекс України

23.

04/04

Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі її в оренду

24.

04/05

Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі її в постійне користування

25.

04/06

Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі її у власність.

26.

04/07

Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки

27.

04/08

Надання дозволу на продаж земельних ділянок

28.

04/09

Про затвердження документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок та передачу їх у власність

29.

04/10

Надання громадянам дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі їх у власність

30.

04/11

Затвердження проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі їх у власність, оренду або постійне користування

31.

04/12

Внесення змін до рішень сесії ради з земельних питань (у зв’язку з допущеною помилкою)

 

05. ПОСЛУГИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

32.

05/01

Надання матеріальної допомоги громадянам

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

33.

05/02

Надання допомоги на поховання деяких категорій громадян

34.

05/03

Видача довідки про склад сім’ї, надання інформації про зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»,

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

 

06. РЕЄСТРАЦІЯ / ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

35.

06/01

Реєстрація місця проживання особи

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»

36.

06/02

Зняття з реєстрації місця проживання особи

37.

06/03

Реєстрація місця перебування особи

38.

06/04

Видача довідки про реєстрацію місця проживання

39.

06/05

Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання

40.

06/06

Внесення відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання / перебування

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

41.

06/07

Внесення змін до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання / перебування особи (у разі внесення під час реєстрації помилкових відомостей про особу)

 

07. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

42.

07/01

Посвідчення заповітів

Закон України «Про нотаріат», наказ Міністерства юстиції України
11.11.2011  № 3306/5 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування»

43.

07/02

Видача дублікатів нотаріально-посвідчених документів

44.

07/03

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них

45.

07/04

Засвідчення справжності підпису на документах

46.

07/05

Посвідчення довіреностей

Цивільний кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року № 419 «Про порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених»

47.

07/06

Видача довідки про реєстрацію / останнє місце проживання спадкодавця (довідка для оформлення спадщини)

Закон України «Про нотаріат», наказ Міністерстві юстиції України від 11.11.2011 р. №3306/5 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 14.11.2011 р. за №1298/20036

 

08. ПАСПОРТНІ ПОСЛУГИ (ВКЛЕЮВАННЯ ФОТОКАРТКИ)

48.

08/01

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

Постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-ХII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”

 

Секретар селищної ради                                                                 Людмила БАВРОВСЬКА

Гід державних послуг. Банер