Законодавчі акти у сфері діяльності ЦНАП

ЗУ «Про адміністративні послуги»
Постанова КМУ «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг»
Постанова КМУ «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг»
Постанова КМУ «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги»
Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. № 13»
Постанова КМУ «Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг»
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг»
Постанова КМУ «Про затвердження Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг»
Розпорядження КМУ від 16.05.2014 р. № 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг"

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

 

У сфері будівництва

ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»
Постанова КМУ  від 13 квітня 2011 р. N 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів»
Постанова КМУ від 13 квітня 2011 р. N 466  «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт»
Наказ Мінрегіону № 109 від 07.07.2011 року «Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст»
Наказ Мінрегіону № 244 від 21.10.2011 року «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності»
Наказ Мінрегіону № 103 від 05.07.2011 року «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки»

Закон України "Про інвестиційну діяльність"

Закон України "Про основи містобудування"

Закон України "Про відповідність підприємств, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування"

Закон України "Про архітектурну діяльність"

Закон України "Про планування і забудову територій"

 

В агропромисловій сфері

ЗУ «Про молоко та молочні продукти»
Постанова КМУ № 1159 від 29.06.1999 року «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості»

Земельний кодекс України

Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні"

Закон України "Про фермерське господарство"

Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України"

 

У сфері діяльності Державної Міграційної служби

- ЗУ «Про громадянство України»
ЗУ «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»
ЗУ «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
-  Постанова КМУ від 4 червня 2007 р. N 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання»
Постанова Верховної Ради України «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон»
Наказ МВС «Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України»

Конвенція про статус біженців

Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"

Закон України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту"

Закон України "Про імміграцію"

 

У сфері діяльності  Держгеокадастру

Земельний кодекс України
ЗУ «Про Державний земельний кадастр»
Постанова КМУ від 17 листопада 2004 р. № 1553 «Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою»
Постанова КМУ від 1 серпня  2011 р. № 835 «Деякі питання надання Державним земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг»
Постанова КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1278 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)»
Постанова КМУ від 23 березня 1995 р. № 213 «Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів»
Постанова КМУ від 17 жовтня 2012 року № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру»

 

У сфері діяльності реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань»
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2012  № 1212 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»
Наказ Міністерства юстиції України від 14.12.2012 № 1846/5 «Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»
Наказ Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5 «Про затвердження форм реєстраційних карток»
Наказ Міністерства юстиції України від 17.04.2013 № 730/5 «Про затвердження форм заяв та повідомлень, надання (надсилання) яких встановлено Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»
Наказ Міністерства юстиції України від 20.01.2012 № 113/5 «Про затвердження опису гербової печатки державного реєстратора та описів і зразків штампів для проставляння державним реєстратором відміток на установчих документах при проведенні реєстраційних дій»
Наказ Міністерства юстиції України від 19.08.2011 № 2010/5 «Про затвердження Порядку подання та обігу електронних документів державному реєстратору юридичних осіб та  фізичних осіб – підприємців»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128 «Про затвердження Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації».

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1130 «Про затвердження Порядку акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації».

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1131 «Про затвердження Порядку виплати винагороди державним реєстраторам, працівникам органів державної реєстрації актів цивільного стану».

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1133 «Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у скорочені строки»

 

У сфері діяльності державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

Закон України від 26 листопада 2015 року № 834-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
Закон України від 04.07.2012 № 5037-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно»
Постанова КМУ від 25.12.2015 № 1127 "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"
Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1141 «Про затвердження Порядку ведення  Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»
Постанова КМУ від 22.06.2011 № 703 «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»
Постанова КМУ від 21.11.2012 № 1204 «Про затвердження розміру та порядку використання плати за внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про надання інформації з  Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»
Наказ Міністерства юстиції України від 17.04.2012 № 595/5 «Про впорядкування відносин, пов’язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 № 824 «Деякі питання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури посвідчення права власності на землю»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 № 868 «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно».

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно».

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 № 118 «Про інформаційну взаємодію органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав».

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1117 «Про ідентифікацію об’єктів майна для державної реєстрації прав на них»

Наказ Міністерства юстиції України від 12.12.2011 № 3502/5 «Про затвердження Порядку прийняття і розгляду заяв про внесення змін до запису та заяв про скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»

Наказ Міністерства юстиції України від 22.11.2011 № 3360/5 «Про затвердження зразка та опису печатки державного реєстратора прав на нерухоме майно

Наказ Міністерства юстиції України від 20.01.2012 № 111/5 «Про затвердження порядку передачі документів між органами державної реєстрації прав».

 

Нормативна база дозвільного характеру

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
 

Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"
 

Земельний Кодекс України 
 

Постанова КМУ "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру в сфері господарської діяльності"
 

Порядок  видачі документів дозвільного характеру
 

Закон України " Про охорону атмосферного повітря"
 

Закон України "Про пожежну безпеку"
 

Закон України «Про ветеринарну медицину»
 

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»
 

Закон України “Про відходи»
 

Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів»
 

Постанова КМУ №440 від 05.06.2013 року "Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки"
 

Постанова КМУ  №978 від  05.11.2008 р. «Про затвердження  Порядку  видачі експлуатаційного дозволу»
 

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року № 3038-VІ
 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 року № 1264-ХІІ
 

Постанова КМУ від 13.04.2011 року №461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів"

 

Постанова КМУ від 13.04.2011 року №466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт"

 

Постанова КМУ від 03.08.1998 року №1218 "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів"

 

Водний кодекс України
 

Постанова КМУ від 13.03.2002 року № 321 «Про затвердження порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови КМУ від 10.08.1992 року № 459»
 

Постанова КМУ № 289 від 11.04.2012 року «Про внесення змін до Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів»  
 

Постанова КМУ від 21.05.2009 року № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
 

Постанова КМУ від 26.10.2011 року № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» 
 

Постанова КМУ від 11.07.2012 року №653  "Про внесення змін до Порядку виконання підготовчих робіт і Порядку виконання будівельних робіт"
 

Гід державних послуг. Банер