Оголошення про встановлення  тарифу на послуги

водопостачання для абонентів КП «Добробут» Смотрицької селищної ради

смт. Смотрич

На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку ,будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 №130 «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обгрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», комунальне підприємство "Добробут" інформує про встановлення тарифу на послуги водопостачання, які плануються ввести в дію в 2022 році.

Розрахунок тарифів здійснено відповідно до діючого порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово комунальні послуги" зі змінами та доповненнями.

 КП «Добробут» здійснило розрахунки економічно обгрунтованих витрат на централізоване водопостачання.

 

РОЗРАХУНОК

 

повної собівартості та середньозваженого тарифу на послугу з централізованого водопостачання

 

на плановий період з "01" Грудня 2022 року

 
                   

КП "Добробут" Смотрицької селищної ради

 
                   

Показники

Код рядка

Передбачено чинним тарифом

Плановий період 2022 рік

 
 

усього, тис.грн.

грн/куб. м

усього, тис.грн.

грн/куб. м

 

Виробнича собівартість, усього, зокрема:

1

 

 

1279,28

27,07

 

 

Прямі витрати, усього

2

 

 

788,59

16,69

 

 

прямі матеріальні витрати, зокрема:

3

 

 

700,78

14,83

 

 

 

покупна вода

4

 

 

0

0

 

 

 

покупна вода у природному стані

5

 

 

0

0

 

 

 

електроенергія

6

 

 

653

13,82

 

 

 

інші прямі матеріальні витрати

7

 

 

47,78

1,01

 

 

прямі витрати на оплату праці

8

 

 

46,71

0,99

 

 

інші прямі витрати, зокрема:

9

 

 

41,1

0,87

 

 

 

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників

10

 

 

10,28

0,22

 

 

 

амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги

11

 

 

30,82

0,65

 

 

 

інші прямі витрати

12

 

 

0

0

 

 

Загальновиробничі витрати (безпосередньо віднесені до виду діяльності)

13

 

 

324,8

6,87

 

 

Загальновиробничі витрати (розподілені)

14

 

 

165,89

3,51

 

Адміністративні витрати

15

 

 

133,94

2,83

 

Витрати на збут

16

 

 

0

0

 

Інші операційні витрати

17

 

 

0

0

 

Фінансові витрати

18

 

 

0

0

 

Усього витрат повної собівартості

19

 

 

1413,22

29,9

 

Витрати на відшкодування втрат

20

 

 

0

0

 

Планований прибуток

21

 

 

0

0

 

 

податок на прибуток

22

 

 

0

0

 

 

дивіденди

23

 

 

0

0

 

 

резервний фонд (капітал)

24

 

 

0

0

 

 

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

25

 

 

0

0

 

 

інше використання прибутку

26

 

 

0

0

 

Вартість водопостачання для споживачів за відповідними тарифами

27

 

 

1413,22

29,9

 

Обсяг водопостачання споживачам, усього, зокрема на потреби (тис. куб. м):

28

 

X

47,26

X

 

 

населення

29

 

X

34,56

X

 

 

бюджетних установ та організацій

30

 

X

7

X

 

 

інших споживачів

31

 

X

5,7

X

 

 

інших водопровідно-каналізаційних господарств

32

 

X

 

X

 

Середньозважений тариф

33

X

 

X

29,9

 
     

з пдв

       

35,88

 

 

Зауваження та пропозиції щодо тарифів на послуги з централізованого водопостачання для потреб споживачів від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому вигляді протягом 14 календарних днів з дня опублікування даного повідомлення за адресою: смт. Смотрич, вул. Грушевського, буд. 47 (приміщення бібліотеки) з 17 жовтня 2022р. по 31 жовтня 2022р. (з 8.00 до 17.00).

Для реєстрації зауважень (пропозицій) просимо зазначати прізвище, ім’я та по батькові особи (для юридичних осіб-повне найменування), що їх подала, та її контактні дані для здійснення зворотного зв’язку.

 

                                                                                  Директор КП «Добробут» Смотрицької селищної ради

                                                                                                                                                      М. А. Бабчак

 

 

Гід державних послуг. Банер