Дунаєвецьке відділення УВД ФССУ інформує

  • 1360

ПОРУШЕННЯ ВИМОГ

« Порядку проведення медичних оглядів працівників»

 

Під час перевірок виявляється чимало порушень у сфері гігієни праці, у тому числі з питань організації проведення медичних оглядів.

Організація проведення попередніх(періодичних) медичних оглядів працівників певних категорій відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 року № 246 (далі – Порядок), безпосередньо покладається на роботодавця. Це передбачено ст.169 Кодексу законів про працю України та ст. 17 Закону України «Про охорону праці».

Найчастіше порушується п.2.3. Порядку. Роботодавцем не надаються на узгодження до Управління Держпраці поіменні списки працівників, складені на підставі Акта визначення категорій працівників, що підлягають попередньому(періодичному) медичним оглядам і по одному екземпляру не надаються до місцевих відділень Фонду соціального страхування України. Це свідчить про відсутність проведення медичних оглядів для працюючих взагалі або про недотримання вимог Порядку та проходження медичних оглядів без урахування дії шкідливих та небезпечних факторів на конкретних робочих місцях.

З метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства посадові особи вищезазначених установ надають необхідні розяснення та вносять приписи щодо усунення порушень, виконання яких контролюється.

Несвоєчасно проведений медичний огляд негативно впливає на раннє виявлення погіршення стану здоров’я, пов’язаного із роботою в умовах дії шкідливих факторів виробничого середовища та допущення до роботи осіб, яким протипоказана за станом здоров’я виконувана робота, виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), вжиття дій, направлених на запобігання розвитку погіршення стану здоров’я під час його трудової діяльності.

Зауважимо, що реалізація заходів, направлених на відновлення здоров’я працівника та зниження негативної дії виробничих факторів, це обов’язок роботодавця.

 

 

Страховий експерт з охорони праці

Дунаєвецького відділення УВД ФССУ В.Чаплінський