Відкрита вакансія головного бухгалтера Смотрицької селищної ради

 • 232

У зв’язку із звільненням головного бухгалтера Смотрицької селищної ради відкрита вакансія на дану посаду.

Вимоги до кандидатів:

-  громадянство України;

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

- стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування,  на посадах державної служби не менше 3-х років або досвід роботи за фахом на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 5-ти років;

- знання діючого законодавства України професійного спрямування

-  вільне володіння державною мовою;

-  вільне користування  комп’ютером   та основними програмними засобами;

- необхідні професійні ділові якості та знання ділової етики.

 

 

 

До селищної ради подаються такі документи

 1. Заяву про надання згоди кандидата на обробку його персональних даних
 2. Заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками.
 3. Резюме довільної форми.
 4. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня.
 5. Копію документа, який посвідчує особу та реєстраційної картки платника податків.
 6. Копію трудової книжки.
 7. Копію документу, що засвідчує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту).
 8. Копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).
 9. Дві фотокартки розміром 4x6 см.
 10. Довідку про допуск до державної таємниці (у разі наявності);

  На сайті Національного агентства з питань запобігання корупції необхідно заповнити електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру) за минулий рік за формою, відповідно до Закону України «Про запобігання  корупції».