Розпорядження №78-р «Про створення Робочої групи з розроблення Стратегії розвитку Смотрицької селищної територіальної громади на період до 2027 року»

 • 30
Тип документу: Розпорядження
Дата: 29.04.2024
Автор: Бавровська Л.В.
Номер документу: 78-р
Назва документу: Про створення Робочої групи з розроблення Стратегії розвитку Смотрицької селищної територіальної громади на період до 2027 року

СМОТРИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

кам’янець-подільського  РАЙОНУ  Хмельницької  областІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

29 квітня 2024 року                                       Смотрич                                                           № 78-р

 

 

 

Про створення Робочої групи з розроблення Стратегії розвитку Смотрицької селищної територіальної громади на період до 2027 року

 

 

 

Керуючись Конституцією України, відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою підготовки проекту Стратегії розвитку Смотрицької територіальної громади (далі-Стратегія):

1. Створити робочу групу з розробки Стратегії розвитку Смотрицької селищної територіальної громади на період до 2027 року (далі - Робоча група) та затвердити її персональний склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про робочу групу з розробки Стратегії розвитку Смотрицької селищної територіальної громади на період до 2027 року (додаток 2).

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на фахівця з інформаційної та організаційної діяльності Смотрицької селищної ради (Н. ПАРАНЮК).

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Селищний голова                                                                                                        Ігор ЯЛОХА

 

Додаток 1

до розпорядження Смотрицького селищного голови

від 29.04.2024 № 00 78-р

 

СКЛАД

робочої групи з розробки Стратегії розвитку

Смотрицької селищної територіальної громади на період до 2027 року

 

1.

ЯЛОХА

Ігор Станіславович

голова робочої групи, Смотрицький селищний голова

 

2.

БАВРОВСЬКА

Людмила Василівна

заступник голови робочої групи, секретар Смотрицької селищної ради

 

3.

ПАРАНЮК

Наталія Володимирівна

секретар робочої групи, фахівець з інформаційної та організаційної діяльності

 

 

Члени Робочої групи

4.

АТАМАНЧУК

Олег Миколайович

Начальник фінансового відділу

 

5.

БАБЧАК

Микола Анатолійович

депутат селищної ради, Директора КП “Добробут” Смотрицької селищної ради

 

6.

Бережанський 

Михайло Анатолійович

Староста с. Балин і Балинівка Смотрицької селищної ради

 

7.

БІЛОУС

Тетяна Вікторівна

Начальник відділу освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту

 

8.

БОМК

Йосип Вікторович

голова постійної комісії селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку

 

9.

ГАЛОВСЬКА

Тетяна Богданівна

Директор КЗ «Смотрицька дитяча музична школа»

 

10.

ГНІЗДОВСЬКИЙ

Олександр Володимирович

Староста с. Рудка і Лисогірка Смотрицької селищної ради

 

11.

ЗБОРОВСЬКА

Іванна Юріївна

Адміністратор відділу з питань організації та  надання адміністративних послуг

 

19.

КІТАЄВИЧ

Наталія Вікторівна

Спеціаліст відділу освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту

 

12.

ЛАСКАВЮК

Василь Васильович

Староста с. Стара Гута Смотрицької селищної ради

 

13.

ПЕКАРСЬКИЙ

Олег Вікторович

Начальник Служби у справах дітей

 

14.

ПОГРІБНА

Олександра Ігорівна

Начальник відділу соціального захисту населення

 

15.

ПРУС

Леся Олександрівна

Спеціаліст відділу ЖКГ, архітектури та земельних відносин

 

16.

СМОЛІНСЬКИЙ

Анатолій Іванович

Директор КНП “Центр ПМСД” Смотрицької селищної ради

 

17.

УЛАДОВСЬКА

Наталія Анатоліївна

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

 

18.

ЧОРНОМОРЕЦЬ

Олена Андріївна

Начальник відділу загальної та організаційної роботи

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                         Людмила БАВРОВСЬКА

 

Додаток 2

до розпорядження

Смотрицького селищного голови

від 29.04.2024 № 78- р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з розроблення проєкту Стратегії розвитку

Смотрицької селищної територіальної громади

на період до 2027 року

 

1. Загальні положення

Робоча група з розроблення проєкту Стратегії розвитку Смотрицької селищної територіальної громади на період до 2027 року (далі – робоча група) утворюється з метою належної підготовки та втілення Стратегії розвитку Смотрицької селищної територіальної громади (далі – Стратегія розвитку).

Робоча група формується з представників органів місцевого самоврядування, приватних підприємців, членів громадських організацій, депутатів селищної ради, громадсько-активних жителів громади.

Склад робочої групи затверджується розпорядженням селищного голови.

Робоча група працює постійно на засадах повної добровільності, самовідданості та безкорисливості.

Робоча група при розробці проєкту Стратегії розвитку враховує пріоритети, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 року № 695, та Стратегією розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки, затвердженою рішенням Хмельницької обласної ради від 20.12.2019 № 49-29/2019.

 

2. Функції робочої групи

 • Робоча група в процесі діяльності:
 • розробляє проєкт бачення Стратегії розвитку;
 • визначає напрями і пріоритети своєї роботи;
 • розробляє план дій для втілення Стратегії розвитку;
 • проводить економічні дослідження та фінансово-технічний аналіз;
 • проводить аналіз сильних і слабких сторін, можливостей та загроз у розвитку Смотрицької селищної територіальної громади;
 • визначає пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку;
 • організовує розповсюдження плану дій груп та проводить опитування серед громади Смотрицької селищної територіальної громади з метою накопичення пропозицій;
 • узагальнює і оцінює результати опитування з метою включення їх до Стратегії розвитку;
 • організовує роботу з підготовки інформаційних документів з переліком і описом проєктів щодо складання і виконання Стратегії розвитку;
 • організовує роботу з засобами масової інформації;
 • розробляє концепцію стратегічного бачення та напрямків досягненню довго- і короткострокових цілей;
 • залучає до роботи фахівців та спеціалістів з обговорюваних питань;
 • подає проєкт Стратегії розвитку на затвердження Смотрицькій селищній раді.

 

3. Повноваження та правові гарантії діяльності робочої групи

Організація роботи робочої групи покладається на голову робочої групи, його заступника та секретаря.

Голова скликає та веде засідання групи, дає доручення членам групи, представляє групу у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями. Організовує роботу з реалізації висновків та рекомендацій робочої групи.

У разі відсутності голови групи або неможливості ним виконувати своїх повноважень, головні його функції здійснює заступник голови, або секретар.

Засідання робочої групи є правовим, якщо в роботі бере участь не менш як половина від загального складу групи. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях робочої групи забезпечує її секретар.

За результатами розгляду і вивчення питань робоча група готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації робочою групою приймаються за взаємною згодою членів групи/консенсусом, які приймають участь у засіданні і підписуються головою робочої групи, а у разі його відсутності – заступником голови робочої групи або секретарем. Протокол засідань робочої групи підписується головою та секретарем групи.

 

4. Права робочої групи

Робоча група має право:

 • отримувати інформацію, необхідну для розробки проєкту Стратегії розвитку, в організаціях, установах громади незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми власності та господарювання;
 • проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність вивчення громадської думки щодо Стратегії розвитку;
 • проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громади з питань розробки і втілення Стратегії розвитку на території громади;
 • вносити виконавчому комітету Смотрицької селищної ради пропозиції щодо розгляду питань, які необхідно вирішити з метою покращення соціально-економічної ситуації в межах розробки і втілення плану розвитку;
 • розробляти та узгоджувати проєкти договорів, пов’язаних з розробкою Стратегії розвитку.

 

5. Обов’язки та відповідальність робочої групи

Члени робочої групи виконують доручення голови групи в межах завдань Стратегії розвитку.

Члени робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне опрацювання отриманих інформаційних і розрахункових матеріалів, що стосуються виконання завдань щодо розробки та реалізації Стратегії розвитку селищної громади.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                          Людмила БАВРОВСЬКА