Розпорядження про оголошення конкурсу на створення офіційної символіки Смотрицької селищної ради

  • 3225

Фото без опису

 

 

                                                                                                           Фото без опису

Фото без опису                                                                                               УКРАЇНА

СМОТРИЦЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА

                              Дунаєвецького району Хмельницької  області

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

24 квітня   2018  року                                                                        смт.Смотрич                                     № 73

 

Про оголошення конкурсу на створення

офіційної символіки  Смотрицької селищної ради

 

З метою збереження історичної та культурної спадщини смт Смотрич, сіл Криничани, Балин, Балинівка, Стара Гута, Рудка, Лисогірка, утвердження звичаїв і традицій  народу, сприяння розвитку туризму, керуючись статтею 22, пунктом 20 частини 3 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Оголосити конкурс на створення офіційної символіки  Смотрицької селищної ради з 01 травня  2018 року по 28 червня 2018 року.

2. Затвердити Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Смотрицької селищної ради ( додаток № 1). 

3. Оприлюднити це розпорядження на офіційному веб-сайті Смотрицької селищної ради.

4.Створити комісію по визначенню переможців конкурсу на кращу офіційну символіку Смотрицької селищної ради (додаток 2).

5. Контроль за виконанням  цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Селищний голова                                                              Л.Пелих

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                       Додаток 1

                                                  до розпорядження  №73

                                   від 24.04.2018р.

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу на створення
офіційної символіки 
Смотрицької
селищної  ради

І. Загальні положення

 1.1.    Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Смотрицької селищної ради  (далі – Положення) визначає порядок, строки та умови проведення конкурсу на створення офіційної символіки Смотрицької селищної ради, вимоги до його учасників, вимоги до конкурсних робіт тощо.

1.2.    Організатором конкурсу є виконавчий комітет   Смотрицької селищної ради  Дунаєвецького району Хмельницької  області.

1.3.    Конкурс проводиться в наступні етапи та строки:

1 етап – подача заявок на участь у конкурсі та конкурсних робіт – з 01.05.2018р.по 04.06.2018р;

2 етап – перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам та обрання із них кращих  – з 05.06.2018 по 07.06.2018 р;

3 етап – громадське обговорення конкурсних робіт та голосування – з 07.06.2018 р.

4 етап – підбиття підсумків громадського голосування – 25.06.2018;

5 етап – затвердження   рішенням  сесії Смотрицької селищної ради офіційної символіки   – 28.06.2018 р.

1.4.  Порядок проведення громадського обговорення конкурсних робіт та голосування визначається розпорядженням Смотрицької селищної  голови.

1.5. Конкурсні роботи, подані після закінчення терміну, зазначеного у пункті 1.3 цього Положення, а також ті, які не відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення, до участі у конкурсі не допускаються.

1.6. Виконавчий комітет  Смотрицької селищної ради залишає за собою право змінити строки проведення конкурсу, а також скасувати конкурс у разі відсутності конкурсних робіт, що відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення.

ІІ. Мета і завдання конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою визначення найкращих конкурсних робіт із створення офіційної символіки Смотрицької селищної  ради, а саме:

- створення ескізу герба та прапора  громади;

-створення ескізу логотипа громади;

-написання тексту та музики гімну громади;

2.2. Завданнями конкурсу є:

- залучення максимальної кількості учасників до розробки офіційної символіки Смотрицької селищної ради;
- пробудження у мешканців територіальної громади почуття патріотизму, поваги та любові до рідного краю, національної самосвідомості;
- розроблення та створення офіційної символіки територіальної громади  (герба, прапора, логотипа, гімну).

ІІІ. Порядок участі у конкурсі

 3.1. У конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи.

3.2. Участь у конкурсі безкоштовна.

3.3. Для участі у конкурсі особа подає заявкута документи визначені розділом 5 цього Положення.

3.4. Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт у різних  номінаціях.

3.5. Подача учасником конкурсної роботи означає його згоду на її подальше редактування та використання з метою проведення конкурсу.

3.6. У разі надсилання конкурсних робіт електронною поштою учасник надсилає усі документи в електронному вигляді згідно з вимогами розділу 5 цього Положення.

3.7.До проектів зображень (макетів) обов’язково додається інформація про автора (авторів):
– Прізвище, ім’я, по-батькові;
– Адреса;
– Контактні телефони;
– Інші відомості (вік, освіта, місце роботи, навчання та ін.).

ІV. Вимоги до конкурсних робіт

4.1. Вимоги до ескізу герба та прапора, логотипу.

Герб  селищної ради

4.1.1. Ескіз герба Смотрицької  селищної  ради  повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.2. Ескіз герба повинен відображати характерні особливості населених  пунктів  громади ,містити малюнки, або знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати села  громади  серед інших населених пунктів.

Прапор  селищної ради

4.1.3. Ескіз прапора Смотрицької селищної ради  повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А-4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.4. На ескізі прапора має бути розміщений герб або його елементи, інші символи. Співвідношення сторін прапора має становити 2:3.

 Логотип  селищної ради

 4.1.5.  Ескіз  логотипа  Смотрицької селищної ради  повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.6. Ескіз логотипа  повинен відображати характерні особливості населених  пунктів  громади ,містити знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати села  громади  серед інших населених пунктів.

Вимоги до тексту та музики гімну територіальної громади

4.1.7 Текст гімну має бути написаний українською мовою. Стиль і лексика тексту мусять відповідати загальновизнаним етично-моральним нормам.

4.1.8.. Запропонований текст повинен мати високий поетичний рівень, містити ознаки ліричного твору (ритм, рима, благозвучність та ін). Текст гімну має бути покладений на музику та поданий у вигляді нотного запису.

4.1.9. Додатково учасники конкурсу можуть подавати (надсилати) музику (фонограму) гімну або готовий музичний твір у форматі аудіофайла  та в електронному вигляді або на електронному носії (СD?R диск тощо).

4.1.10. Текст і музика гімну територіальної громади повинні відображати історичну і культурну спадщину, звичаї і традиції громади, прагнення його мешканців жити в незалежній Українській державі.

4.1.11. Текст і музика мають бути авторськими та не містити плагіату.

V. Вимоги до комплекту конкурсних робіт

5.1. На конкурс зі створення ескізу  символіки  учасник подає (надсилає) наступні документи:

- заявку на участь у конкурсі;

- кольорове зображення герба територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді )

- короткий опис герба із зазначенням значення зображених елементів, символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді);

- кольорове зображення прапора територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді;)

- короткий опис прапора із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому елементів і символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді);

5.2. На конкурс з написання тексту та музики гімну територіальної громади учасник подає (надсилає) наступнідокументи:

- заявку на участь уконкурсі;

- текст гімну (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді);

- ноти (мелодію) гімну (на нотному аркуші);

- за бажанням – аудіофайл гімну (в електронному вигляді або на CD?R диску )

5.3  З метою виготовлення ескізного проекту герба і прапора Учасник конкурсу повинен:
1) виявити, вивчити і встановити зміст і причини виникнення всіх давніх знаків, які використовувалися територіальною громадою селища та сіл;
2) у випадку використання у давньому гербі символів, поширених в інших знаках, ввести додаткові геральдичні фігури, які вказували би на приналежність нового герба конкретній території чи територіальній громаді;
3) у разі вживання у давньому гербі елементів, не придатних для використання у сучасних умовах, та у разі відсутності будь-яких даних про давні герби розробляються нові знаки.
Для досягнення юридичної та геральдичної грамотності при створенні знаків велике значення має використання сюжетів легенд, пов’язаних із виникненням та розвитком селища та сіл громади, розкриття змісту назви поселення, відображення якихось специфічних місцевих особливостей.

VI. Порядок подачі конкурсних робіт

6.1. Конкурсні роботи подаються або надсилаються поштою до виконавчого комітету Смотрицької селищної ради за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні 8 смт.Смотрич Дунаєвецького району Хмельницької області

6.2. Конкурсні роботи, що подаються в електронному вигляді, надсилаються на електронну скриньку smotruch@i.ua  з поміткою у назві теми листа «Герб , прапор, логотип, гімн територіальної громади»

VII. Визначення переможців конкурсу

 7.1. Переможцями конкурсу є особи, чиї конкурсні роботи, набрали найбільшу кількість голосів за підсумками громадського голосування та рішенням Комісії по визначенню переможців конкурсу на кращу офіційну символіку Смотрицької селищної ради, та були затверджені Смотрицькою селищною радою як офіційна символіка територіальної громади.

7.2. Переможці конкурсу зобов’язуються передати за договором виключні майнові авторські та суміжні права на символіку організатору конкурсу –виконавчому комітету Смотрицької селищної ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Додаток 2

                                                                      до розпорядження  №73

                                                      від 24.04.2018р.

 

С К Л А Д

комісії по визначенню  переможців конкурсу на кращу

офіційну   символіку  Смотрицької селищної ради

 

1. Пекарський Олег Вікторович – заступник Смотрицького селищного голови .

2.  Глевич Леонтій Петрович –  директор Смотрицької  ЗОШ І-ІІІ ступенів (за згодою).

3. Козярук Світлана Феофанівна – директор Смотрицької музичної школи (за згодою).

4. Батюкевич Петро Володимирович–голова Смотрицької ветеранської організації  (за згодою).

 5. Зборовська Олена Сергіївна – директор Балинської ЗОШ   І-ІІІ ступенів  (за згодою).

6. Коваль Галина Михайлівна – завідуюча сільською бібліотекою с.Балин.

7.  Хабовський Василь Іванович – депутат селищної ради, житель с.Балинівка (за згодою).

8.  Бережанський Михайло  Анатолійович -  директор Старогутянської  ЗОШ І-ІІ ступенів (за    згодою).

9.  Гребелюк   Наталія  Василівна – завідувач  сільським клубом с.Криничани.

10. Бардецька Галина Миколаївна  – директор СБК с.Рудка

11. Татарин Катерина Миколаївна  - завідуюча сільською бібліотекою с. Лисогірка