ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

  • 799

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення: Передбачається будівництво комплексу по прийманню та сушінню зерна по вул. 1-го Травня, 1-Г в с. Рудка, Дунаєвецького р-ну, Хмельницької області. Основна мета планованої діяльності - покращення технології очистки сільськогосподарської продукції, підвищення виробничої ефективності агропромислового сектору та підвищення рівня забезпечення сировиною переробних підприємств. Виробнича потужність транспортного обладнання по прийманню та видачі – 100 т/год зернових культур. Згідно з ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування», планована діяльність не відноситься до об’єктів з підвищеною екологічною небезпекою. Згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів № 173 від 19.06.1996 (додаток №5) санітарно-захисна зона для очисних споруд (СЗЗ) складає 100 м. Режим нормативної СЗЗ дотриманий. Суттєві фактори, що впливають на стан навколишнього середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій: При експлуатації проектованого комплексу прийманню та сушінню зерна можливі незначні зміни стану повітря населеного пункту, що пов’язано із реалізацією технологічних процесів по очистці, сушінню та завантаження для зберігання сільськогосподарської продукції. Відповідно до проведених розрахунків максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на території комплексу та на межі нормативної СЗЗ складають не більше встановлених граничнодопустимих концентрацій (ГДК). Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів: Відповідно до норм ДБН А.2.2- 1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування» ризик діяльності є вкрай малим. Перелік залишкових впливів: Викиди у повітря емісій забруднюючих речовин, шум при технологічного обладнання. Вжиті заходи інформування громадськості про планову діяльність, мету і шляхи її здійснення: Інформування населення про плановану діяльність шляхом розповсюдження Заяви про наміри у засобах масової інформації. Скарг щодо планованої діяльності із сторони громадськості та інших зацікавлених сторін не поступало. Заява про наміри була надрукована на офіційному сайті Смотрицької громади Дунаєвецького р-ну, Хмельницької обл. (https://smotryckagromada.gov.ua/ogoloshennya-gromadi-08-48-51-28-02-2018/) Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень: На всіх етапах проектованої діяльності проектні рішення будуть здійснюватись в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки.