МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВІДБОРУ СІМЕЙ КАНДИДАТІВ У ПАТРОНАТНІ ВИХОВАТЕЛІ

 • 517

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАМПАНІЇ  З ПОШУКУ КАНДИДАТІВ У ПАТРОНАТНІ ВИХОВАТЕЛІ

 

До процесу пошуку та відбору сімей - кандидатів у патронатні вихователі долучаються спеціалісти районних (міських) служб у справах дітей (ССД), центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (ЦСССДМ), центрів соціально-психологічної реабілітації дітей (ЦСПР), фахівці інших соціальних інституцій та громадські організації, в яких має бути визначена відповідальна особа за організацію і проведення такої кампанії.

 

Організаційно-інформаційна кампанія з відбору кандидатів у патронатні вихователі передбачає:

1. Інформування закладів, установ, організацій та громадськості про запровадження в Україні послуги сімейного патронату як складової системи захисту дітей та підтримки сімей з дітьми.

2. Підготовку відповідних інформаційних матеріалів: повідомлень, листівок, буклетів, банерів, інформаційних листів тощо.

3. Навчання дотичних до поширення інформації спеціалістів про:

- критерії відбору кандидатів у патронатні вихователі,

- перелік документів, які необхідно зібрати кандидатам у патронатні вихователі;

            - особливостей створення та функціонування патронатних сімей.

4. Поширення інформаційних матеріалів про специфіку надання послуги патронату над дитиною для рекрутування кандидатів у патронатні вихователі.

5. Поетапне здійснення відбору сімей, які виявили бажання стати патронатними вихователями.

 

Поширення інформаційних матеріалів про послугу патронат над дитиною та рекрутування кандидатів у патронатні вихователі можливе через:

 • розміщення відповідних повідомлень, статей у районних та міських газетах, соціальних мережах;
 • виступи на ТV та радіо;
 • розповсюдження листівок, буклетів;
 • розміщення плакатів та наліпок у місцях скупчення людей, у транспорті тощо;
 • інформаційні виступи: на робочих нарадах голів міських, сільських та селищних рад; засіданнях керівників та спеціалістів соціальної сфери; на семінарах для громадян, які перебувають на обліку в центрі зайнятості; у релігійних громадах;
 • інформування громадських організацій та благодійних фондів;
 • повідомлення на педагогічних, медичних нарадах, зборах трудових колективів, круглих столах тощо.

 

Рекрутинг кандидатів у патронатні вихователі насамперед доцільно проводити серед представників:

 • загальноосвітніх навчальних закладів (в т.ч. загальноосвітні школи-інтернати, дитячі будинки);
 • дошкільних, позашкільних навчальних закладів;
 • медичних закладів;
 • ЦСССДМ, ССДС, враховуючи, що ці спеціалісти ведуть банки даних потенційних кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни/піклувальники, усиновителі серед яких можуть бути кандидати у патронатні вихователі;
 • закладів соціального захисту дітей (притулки для дітей, заклади соціально-психологічної реабілітації  дітей) різної форми власності;
 • громадських організацій, благодійних фондів;
 • місцевих та релігійних громад;
 • центрів зайнятості;
 • управління праці та соціального захисту населення;
 • пенсійного фонду тощо;

 

Під час інформаційної кампанії важливо правильно сформулювати зміст повідомлення. Слід акцентувати увагу пересічних громадян на позитивній інформації, а саме на тому, що з’явилася нова комплексна соціальна послуга, яка дасть змогу якнайкраще врахувати інтереси дитини, яка залишилася без батьківського піклування, гарантувати їй сприятливе сімейне оточення, підтримати сім’ю на ранніх етапах кризи.

 

Необхідно розпочинати із:

 • актуальності проблеми;
 • міжнародних зобов’язань України щодо забезпечення прав дітей;
 • заклику бути небайдужими до долі дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах чи залишилася без піклування батьків;
 •  мотивування аудиторії до прояву активної й відповідальної громадянської позиції.

 

Важливо підкреслити, що патронатні вихователі:

 • не залишаться на одинці з проблемами дитини та її біологічної сім'ї;
 • працюватимуть у складі команди професіоналів-однодумців (відповідно до випадку: спеціалістів ССД та ЦСССДМ, фахівців із соціальної роботи, педагогів, психологів, медиків, юристів та інших), які підтримають та забезпечать необхідну допомогу у догляді, вихованні і розвитку влаштованої під патронат дитини;
 • взаємодіятимуть (у разі потреби) з біологічною сім’єю влаштованої дитини через спеціаліста-посередника, відповідального за ведення конкретного випадку;
 • пройдуть тренінгове навчання за Програмою підготовки кандидатів у патронатні вихователі.