Створення Кризового центру для жiнок iз дiтьми «Місто Добра»

  • 422

 

ІНФОРМАЦІЯ

З метою сприяння у наданнi послуг особам, якi постраждали вiд домашнього насильства, зокрема в частинi забезпечення мiсцем тимчасового, безпечного цiлодобового перебування, органiзацiї допомоги особам, якi опинились в складних життєвих обставинах та не мають місця проживання, у яких вiдсутнi документи, що посвідчують особу, як наслiдок виникають проблеми з працевлаштуванням та пошуком житла, а також для збереження родинних зв'язкiв мiж мамою та дитиною  -  органiзовано роботу Кризового центру для жiнок iз дiтьми  «Місто Добра».

Кризовий центр для жiнок iз дiтьми  «Місто Добра» -  це не тільки тимчасовий притулок та мiсце безпечного проживання постраждалих від домашнього насильства, але й комплексна програма соціалізації жінок, по завершенню якої жінка-мама самостiйно вміє забезпечувати себе та своїх дітей.

У примiщенні кризового центру облаштовано 27 житлових кімнат для цiлодобового перебування 80 осiб, якi забезпечуються всіма необхiдними речами, засобами гігієни, продуктами харчування. Разом з тим, умови перебування адаптовані для осiб з інвалідністю.

 Мешканцями Кризового центру «Місто Добра» можуть бути жiнки iз дітьми з усіх областей України та громадянки інших країн, які потребують допомоги на території України.

Мiсцезнаходження: м. Чернiвцi, вул, Рiчна,10;

Контакти: 0 800 503 231; +З8 (099) 2000 103

Електронна адреса: cityоfgoodness@ gmail.com

Офiцiйний сайт https ://misto-dobra.com.ua