Щодо профілактики малярії

  • 116

Наявність баз та кадрового потенціалу для діагностики малярії в Дунаєцькому районі (місті) у 2019 році

 

Кількість лабораторій, які можуть проводити діагностику малярії

Кількість фахівців, задіяних в діагностиці малярії, в т.ч.:

Проведено занять, семінарів, в т.ч.:

Підготовлено фахівців

Всього

з них акредитовані відповідно до стандартів ISO

лікарів

фахівців лабораторії

з лікарями

з фахівцями лабораторій

лікарів   

фахівців лабораторії

1

2

3

4

5

6

7

8

       1

             -

        2

         4

         2

         2

         -

         -

 

Таблиця № 2

Проведена освітня та розяснювальна робота з населенням Дунаєвецькому районі (місті) у 2019 році

 

Проведено бесід

Прочитано лекцій

Публікацій у пресі, на офіційному сайті

Виступів по радіо, телебаченню

Інше

Всього

1

2

3

4

5

6

              -

             -

             -

              -

             -

              -

 

Таблиця № 3

Кількість осіб, які перехворіли на малярію та повернулись з ендемічних країн до Дунаєвецького району (міста) у 2019 році

 

Кількість осіб, які знаходились на обліку станом на кінець попереднього звітного року, в т.ч.:

Взяті на облік у звітному році

Зняті з обліку у звітному році

Кількість осіб, які знаходяться на обліку станом на кінець поточного звітного року, в т.ч.:

Наявний запас протималя-рійних препаратів (вказати назву і термін придатності), уп.

Перехворіли  на малярію

Повернулися з ендемічних країн

Перехворіли  на малярію

Повернулися з ендемічних країн

Перехворіли  на малярію

Повернулися з ендемічних країн

Перехворіли  на малярію

Повернулися з ендемічних країн

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

         -

           -

 

                                          Таблиця № 4

Лабораторні дослідження препаратів крові на наявність збудників малярії в Дунаєвецькому районі (місті) у 2019 році

 

Кількість осіб, обстежених на малярію

Проведено досліджень на малярію

З них виявлено позитивних досліджень

Надано препаратів крові для зовнішнього контролю якості із ЛПЗ

за епідпоказами

за клінічними показами

за епідпоказами

за клінічними показами

за епідпоказами

за клінічними показами

позитивних

негативних

1

2

3

4

5

6

7

8

         -

        -

          -

          -

         -

          -

          -

          -