Організації громадянського суспільства як надавачі соціальних послуг

  • 104

Організації громадянського суспільства як надавачі соціальних послуг

Фото без опису

Посібник підготовлено в рамках програми «WE ACT: Діємо задля жінок та їхніх можливостей», що впроваджується Фондом ООН у галузі народонаселення, UNFPA за фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст посібника є винятковою відповідальністю авторів та необовʼязково відображає позицію Європейського Союзу.
Посібник підготовлено для інформаційної допомоги організаціям громадянського суспільства, які бажають стати надавачами соціальних послуг в територіальних громадах та претендувати на соціальне замовлення з місцевого бюджету. На додачу, посібник має у собі специфічну інформацію, яка буде корисна організаціям громадянського суспільства, сфера діяльності яких є протидія гендерно зумовленому та домашньому насильству.
Автори та укладачі: Галина Скіпальська, Наталія Королюк, Юлія Малько, Наталя Рябушенко
Координація та методологічна підтримка:
Максим Ліушан, Програмний координатор, UNFPA
Листопад 2022 року

ЗМІСТ


І. ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (ОГС)
ЯК НАДАВАЧІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ                                                              4
II. ВИДИ ТА СПОСОБИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ОСОБАМ,
ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ДН / НзОС                                                                 11
Спеціальні соціальні послуги, що надаються особам,
які постраждали від ДН / НзОС                                                                         13
III. ВЗАЄМОДІЯ УСТАНОВ / ЗАКЛАДІВ / ОРГАНІЗАЦІЙ / СЛУЖБ,
ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ
ТА ПРОТИДІЇ ДН / НзОС НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ                                             16
IV. ДОСТУПНІСТЬ ПРИ НАДАННІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ                             24
V. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ДЛЯ НАДАВАЧІВ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ                 32
VI. ГЛОСАРІЙ                                                                                                      38

Фото без опису

1 Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 р. № 2671-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19
2 Закон України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 № 4572-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text
3 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів на 2013-2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг» від 13.03.2013 р. № 208-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/208-2013-%D1%80#n12
4 Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах» від 20.01.2014 р. № 28 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0253-14#Text

Фото без опису

5 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг» від 01.06.2020 р. № 449 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/449-2020-%D0%BF#Text
6 Постанова Кабінету Міністрів України «Про організацію надання соціальних послуг» від 1 червня 2020 р. № 587. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2020-%D0%BF#Text
7 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг» від 03 березня 2020 р. № 185. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-2020-%D0%BF#n6

Фото без опису

8 Постанова Кабінету Міністрів України «Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг» від 27 січня 2021 р. № 99. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/99-2021-%D0%BF
9 Там само

Фото без опису

10 Порядок надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та компенсацій надавачам вартості соціальних послуг: постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 р. № 450. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/450-2020-%D0%BF#n146
11 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг» від 01.06.2020 р. № 429. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/429-2020-%D0%BF#Text
12 Постанова Кабінету Міністрів України «Про організацію надання соціальних послуг» від 1 червня 2020 р. № 587 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2020-%D0%BF#Text

Фото без опису13 Приклад оцінки потреб URL: https://rada.info/upload/users_files/04394846/dcd69621cd3ca0d2db42bc787d152ec5.pdf
14 Шаблон акту оцінки потреб URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0943-18#Text
15 Наказ Міністерства соціальної політики «Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послуг»” від 20.01.2014 р. № 28. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0253-14#Text

Фото без опису16 Приклад URL: https://rada.info/upload/users_files/04394846/dcd69621cd3ca0d2db42bc787d152ec5.pdf
17 Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів» від 07.02.2020 р. № 86. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0211-20#Text

Фото без опису18 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг» від 01.06.2020 р. № 449. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/449-2020-%D0%BF#Text

Фото без опису19 Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 р. № 2671- VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text

Фото без опису

20 Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі» від 02.01.2019 р. № 1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0001201-19#Text

Фото без описуФото без описуФото без опису

Фото без опису21 Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 р. № 2229-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text19#Text
22 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі» від 22.08.2018 р. № 658. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF#Text

Фото без описуФото без описуФото без описуФото без опису

23 Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг» від 03.03.2020 р. № 177. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/177-2020-%D0%BF#Text

Фото без опису

Фото без опису

24 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» від 21.04.2021 р. № 398. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/398-2021-п#Text

Фото без описуФото без опису

25 The Availability, Accessibility, Acceptability and Quality (AAAQ) Toolbox URL: https://humanrightseducation.dk/HRBA_Training_Package/HRBA_in_practice/AAAQ%20Toolbox%20concept%20note%20brief.pdf

Фото без описуФото без опису26 ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_v_2_2_40/1-1-0-1832
27 ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_v_2_2_40/1-1-0-1832
28 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг» 03.03.2020 р. № 185.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-2020-%D0%BF#Te

Фото без опису

29 Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг» від 03.03.2020 р. № 177. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/177-2020-%D0%BF#Text

Фото без опису30 Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 р. № 875-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text

Фото без опису

31 Доступність соціальних послуг URL: https://niss.gov.ua/en/node/4670
32 Ситуація в соціальній сфері URL: https://www.kmu .gov.ua/news/8-lypnia-sytuatsiia-v-sotsialnii-sferi
33 В Україні запустили офіційну платформу гуманітарної допомоги для об’єднання волонтерських та державних ініціатив URL: https://minre.gov.ua/page/v-ukrayini-zapustyly-oficiynu-platformu-gumanitarnoyidopomogy-dlya-obyednannya-volonterskyh-ta

Фото без опису34 Співдія URL: https://spivdiia.org.ua/
35 Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 р. № 1706-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text
36 Постанова Кабінету Міністрів України «Про облік внутрішньо переміщених осіб» від 01.10.2014 р. № 509.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-п#Text
37 Постанова Кабінету Міністрів України «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» від 01.10.2014 р. № 505. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-п#Text

Фото без опису38 Мінімальні стандарти управління табором URL: https://www.cccmcluster.org/resources/minimalni-standarti-upravlinnya-taborami

Фото без опису39 Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг» відвід 3 березня 2020 р. № 177. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/177-2020-%D0%BF#Text

Фото без опису40 Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8 вересня 2005 року № 2866-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text
41 Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми : посіб. у 2-х ч.; Ч. І. Сучасні орієнтири та ключові технології / З. П. Кияниця, Ж. В. Петрочко. — К. : ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. — 256 с. URL: http://www.p4ec.org.ua/upload/education/library/1513689511.pdf
42 Там само.

Фото без опису43 Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства: алгоритм створення й забезпечення роботи. URL: https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBV%20Response_Shelters%20manual_FINAL_WEB_27042020.pdf

Фото без опису44 Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року № 5403-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text
45 Методика щодо віднесення існуючих будівель та споруд до споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційних укриттів URL: https://dsns.gov.ua/upload/1/3/6/1/2/2021-1-25-3-metodika-spp-pr.pdf

Фото без опису46 Перші кроки щодо організації цивільного захисту на базовому рівні місцевого самоврядування: серія практичних порадників / О.Я. Лещенко, Г.В. Трунцев, В.М. Михайлов, М.В. Андрієнко, В.Ф. Коробкін, Н.М. Романюк, Л.В. Калиненко; за заг. ред. П.Б. Волянського, С.А. Парталяна. К. : ІДУ НД ЦЗ, 2021. Серія 9. 63 с. URL: http://lib.idundcz.dsns.gov.ua/weblib/books/dokumenty/Pershi%20kroki.pdf
47 Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 9 грудня 2020 р. № 1236 . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#n5

Фото без опису48 Як захистити себе та рідних від COVID-19. URL: https://covid19.gov.ua/yak-zakhystyty-sebe-ta-ridnykh

Фото без опису49 Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків» від 07.01.2018 р. № 2866-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text

Фото без опису50 Протидія домашньому та гендерно зумовленому насильству й добробут громад. Метод. посіб./за заг. ред. Кочемировська О.О. К. : ФОП Клименко, 2020. 64 с. URL : https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBV_Response_general_matters_FINAL_WEB_27042020.pdf
51 Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 30.05.2014 № 5207-VІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text
52 Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 30.05.2014 № 5207-VІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text

Фото без опису53 Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків» від 07.01.2018 р. №2866-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text

Фото без описуФото без опису

Корисні посилання


■ Корисними можуть бути інформаційні ресурси щодо доступності та ідеї безбар’єрного громадського простору, які розробляють та досліджують фахівці громадської організації Доступно.UA.
■ Детально ознайомитися із поняттями складових безбар’єрності можна за посиланням.
■ За посиланням до перегляду доступний освітній серіал за тематикою безбар’єрної грамотності, переглянути запропоновані серії в контексті вказаної тематики та отримати сертифікат. Це може послугувати додатковим ресурсом для надавачів соціальних послуг у підвищенні їхньої кваліфікації.
■ Про толерантність і етичне спілкування можна шукати інформацію і на ресурсах ВГО «Національна асамблея людей з інвалідністю України» (НАІУ) за посиланням.
■ Як неправильно і правильно називати людей з інвалідністю можна переглянути у відеоролику за посиланням.
■ Запобігання насильству в сім’ї у діяльності фахівців соціальної сфери: навчально методичний посібник / Авторський колектив: Бондаровська В. М., Скіпальська Г. Б. та інші К. : ТОВ «Видавничий дім «КАЛИТА». 2014. 282 с.. Посібник доступний за посиланням.