Перше засідання Робочої групи з питань розробки Стратегії розвитку Смотрицької селищної територіальної громади на період до 2027 року

  • 23

Фото без опису

 

 

Перше засідання Робочої групи з питань розробки Стратегії розвитку

Смотрицької селищної територіальної громади на період до 2027 року

 

 

 29 травня 2024 року                                                                                                            10.00 год

 

     Місце проведення:  смт Смотрич, вул. Героїв Небесної Сотні 8, Смотрицька селищна рада

Час

Тема

Доповідач

10:00-10:10

Привітання і вступне слово

Про необхідність розробки Стратегії розвитку Смотрицької селищної  територіальної громади на період до 2027 року та сприяння діяльності Робочої групи з питань розробки Стратегії розвитку громади

Ігор ЯЛОХА

Смотрицький селищний голова

Голова робочої групи

10:10-11:00

Огляд процесу та ознайомлення з методологією стратегічного планування, затвердження плану заходів з розробки Стратегії

Огляд та затвердження орієнтовного плану проведень засідань Робочої групи з питань

розробки Стратегії

Обговорення

Людмила Бавровська

Секретар Смотрицької селищної ради

Заступник голови робочої групи

11:00-11:20

Розгляд документів для підготовки соціально-економічного аналізу Смотрицької селищної територіальної громади (розгляд структури, визначення відповідальних та строків проведення)

Обговорення

Олег Атаманчук

Начальник фінансового відділу Смотрицької селищної ради

Член робочої групи

11:20-11:40

Опитування підприємців та мешканців громади. Огляд питань, пов’язаних з організацією процесу опитування (процедура та форми проведення, підготовка та презентація прикладів опитувальників)

Обговорення

Наталія Паранюк

Фахівець з інформаційної та організаційної діяльності Смотрицької селищної ради

Секретар робочої групи

11:40-12:00

Подальші кроки  – загальний огляд  графіку роботи зі стратегічного планування.
 

Запитання та відповіді

 

 

12:00

Завершення засідання

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №1

 

засідання робочої групи з розроблення Стратегії розвитку Смотрицької селищної територіальної громади на період до 2027 року

 

   29 травня 2024 року                     смт Смотрич                        10 год. 00 хв.

 

Загальний склад робочої групи - 18 осіб.

 

Присутні члени робочої групи - 13 осіб.

Запрошені: Тетяна Тиран головний спеціаліст фінансового відділу.

 

Голова робочої групи: Ігор Ялоха - Смотрицький селищний голова.

Секретар робочої групи: Наталія Паранюк - фахівець з інформаційної та організаційної діяльності.

 

Порядок денний:

1. Привітання і вступне слово.

2. Методологія стратегічного планування.

3. Затвердження плану заходів з розробки Стратегії розвитку.

4. Затвердження плану проведень засідань Робочої групи.

5. Організація процесу збору даних та проведення соціально-економічного аналізу.

 

ВИСТУПИЛИ:

 

1. Голова робочої групи, селищний голова Ігор Ялоха, зазначив, що Стратегія розвитку є одним із ключових документів, який визначає стратегічне бачення громади та описує шляхи і засоби досягнення цілей, наголосив про необхідність розробки Стратегії розвитку Смотрицької громади. Повідомив, що згідно рішення 43 сесії №6-43/2024 ми розпочинаємо розробляти проєкт Стратегії Смотрицької селищної територіальної громади на період до 2027 року, озвучив строки написання. Таким чином, наше завдання максимально сконцентрувати всі зусилля навколо розробки важливого для громади документу, як з боку селищної ради, підприємств та організацій, так і з боку мешканців, бізнесу та громадськості. Ми будемо раді співпрацювати з кожним, хто долучиться до процесу розробки Стратегії особливо за креативні ідеї проєктів та долучення в майбутньому до їх реалізації. Відмітив що для підготовки проєкту стратегії утворено робочу групу та ознайомив з її складом та Положенням про робочу групу.

 

2. Заступник голови комісії, секретар Смотрицької селищної ради, Людмила Бавровська, озвучила порядок денний першого засідання Робочої групи, ознайомила присутніх з методологією сучасного стратегічного планування та з орієнтовним планом заходів з розробки Стратегії, повідомила про послідовність діяльності робочої групи, винесла на розгляд та затвердження проєкт Плану роботи робочої групи.

 

3. Член робочої групи, начальник фінансового відділу, Олег Атаманчук,

повідомив присутнім особливості організації процесу збору даних для написання Стратегії. Передумовою є збір даних за системою показників, які характеризують стан розвитку території територіальної громади загалом та населених пунктів, що входять до її складу. Ознайомив з документами для підготовки соціально- економічного аналізу Смотрицької селищної ради.

 

4. Секретар робочої групи, фахівець з інформаційної та організаційної діяльності, Наталія Паранюк, доповіла про те, що одним із важливих моментів при розробці Стратегії виступатиме опитування серед мешканців громади та представників бізнесу. Щоб оцінити підприємницький клімат у громаді, визначити головні, на думку мешканців, місцеві проблеми, а також окреслити перспективи розвитку громади, необхідно залучити максимально можливе коло представників громади, врахувавши їхні пропозиції, думки, бачення. Саме це дасть можливість створити реальний і соціально прийнятний план розвитку громади. З метою залучення громадськості до розробки та обговорення проекту Стратегії розвитку Смотрицької селищної територіальної громади на офіційному сайті Смотрицької селищної ради є окремий  розділ «Стратегія розвитку» де будуть розміщуватися відповідні матеріали та висвітлюватися  хід роботи над розробкою проєкту Стратегії розвитку Смотрицької громади.

 

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити план заходів з розробки Стратегії розвитку(додається).

2. Затвердити план проведень засідань Робочої групи(додається).

3. Керівникам структурних підрозділів, старостам старостинських округів відповідно до повноважень забезпечити процес збору даних та проведення соціально - економічного аналізу.

Фінансовому відділу підготувати на наступне засідання робочої групи, аналіз наявних даних про стан соціально-економічного розвитку громади.

4. Затвердити форми анкет - опитувальних листів(додаються).

Загальному відділу організувати опитування мешканців громади, підприємців та підготувати звіт про опитування.

 

Також обговорили подальші кроки організації роботи з розробки Стратегії розвитку Смотрицької селищної територіальної громади на період до 2027 року. В обговорені прийняли участь усі присутні.

 

 

Голова робочої групи                                                                       Ігор ЯЛОХА

 

 

Секретар робочої групи                                                       Наталія ПАРАНЮК

 

                                                                                                                                           

 

                                                                                                                            

                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                             рішенням  Робочої групи

                                                                                                                           від 29 травня 2024 року

 

 

План заходів з розробки Стратегії розвитку

Смотрицької селищної територіальної громади

на період до 2027 року

 

 

 

Етапи розробки Стратегії

Місяць

 

Підготовчий етап – рішення сесії про початок розробки, розпорядження  селищного голови про створення Робочої групи  з розроблення Стратегії розвитку Смотрицької селищної територіальної громади на період до 2027 року

Квітень 2024

1

Перше засідання Робочої групи

Травень

2024

 

Проведення стратегічного аналізу

- аналіз і перегляд стратегій держави/області

- дослідження основних тенденцій соціально-економічного розвитку ТГ до розробки Стратегії розвитку

- дослідження оточення (зовнішнього середовища) та оцінка можливостей розвитку громади

- проведення опитування мешканців та представників бізнесу

- систематизація даних та підготовка аналізу основних тенденцій розвитку громади

Червень     2024

2

Друге засідання Робочої групи

Червень

2024

 

Розробка елементів Стратегії

- аналіз взаємозв’язків факторів SWOT та основні аналітичні висновки щодо порівняльних переваг, викликів та ризиків, стратегічних та оперативних цілей розвитку територіальної громади

 

Липень

2024

3

Третє засідання Робочої групи

Липень

2024

 

Громадське обговорення проєкту Стратегії

Серпень 2024

4

Четверте засідання Робочої групи

Жовтень

2024

 

Розгляд на черговій сесії селищної  ради проєкту Стратегії розвитку Смотрицької селищної територіальної громади на період до 2027 року

Жовтень 2024

 

 

 

Секретар Робочої групи                                                                                Наталія ПАРАНЮК

  

                                                                                                                                         

                                                              

 

 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                     

                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                            рішенням  Робочої групи

                                                                                                                         від 29 травня 2024 року

 

 

План

проведень засідань Робочої групи з питань розробки Стратегії

розвитку Смотрицької селищної територіальної громади

на період до 2027 року

 

 

 

Місяць

1

Перше засідання Робочої групи:

- ознайомлення з методологією стратегічного планування

- затвердження плану заходів з розробки Стратегії розвитку

- затвердження плану проведень засідань Робочої групи

- організація процесу збору даних та проведення соціально-економічного

  аналізу

Травень

2024

2

Друге засідання Робочої групи:

- презентація та обговорення результатів стратегічного аналізу громади

- формулювання та обговорення прогнозів та сценаріїв розвитку громади

- формулювання стратегічного бачення

- проведення SWOT- аналізу

Червень

2024

3

Третє засідання Робочої групи:

- презентація порівняльних переваг, викликів та ризиків

- підготовка проєкту структури стратегічних, операційних цілей та завдань Стратегії

Липень

2024

4

Четверте засідання Робочої групи:

- актуальний стан розробки Стратегії

 

Жовтень

2024

                                                                                                                                           

 

 

 

     Секретар Робочої групи                                                                             Наталія ПАРАНЮК