Інформація

Заклади загальної середньої освіти

Заклади дошкільної освіти

 

 

ПЕРЕЛІК

територій обслуговування, закріплених за закладами загальної середньої освіти

Смотрицької селищної ради

п/п

Назва закладу загальної середньої освіти

Територія обслуговування, адреса

1

Смотрицький ліцей ім..М.Смотрицького

смт.Смотрич, с.Криничани, с.Михівка

2

Балинський ліцей

с.Балин,  с.Петрівське.

3

Старогутянська гімназія

с.Стара Гута

4

Рудська гімназія

с.Рудка

 

 

Прозорість та інформаційна відкритість закладів дошкільної освіти

 

ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ОСВІТУ"
від 05.09.2017

Стаття 30.Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти
1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.
2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:
- статут закладу освіти;
-ліцензії на провадження освітньої діяльності;
- структура та органи управління закладу освіти;
- кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
- освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
- територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його
засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);
-ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
- мова (мови) освітнього процесу;
- наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
- матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
- результати моніторингу якості освіти;
- річний звіт про діяльність закладу освіти;
- правила прийому до закладу освіти;
- умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
- перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
- інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

Гід державних послуг. Банер